De pakketselectie heeft als doel om in het grote aanbod van ERP systemen voor uw organisatie het jùìste systeem te kiezen. Een eerste selectie kan vaak snel gemaakt worden op basis van bedrijfsvorm en besturingsmodel, daarna komt het echter aan op inzicht in uw bedrijfsprocessen en informatiestromen en de kennis om voldoende diep te gaan om de systeemonderscheidende factoren boven tafel te krijgen.

 

Daarom adviseren wij de definitieve pakketselectie ALTIJD te baseren op een presentatie van een representatief bedrijfsvoorbeeld van de belangrijkste ordersoorten (in vakjargon een “use case”). Hiermee komen alle relevante bedrijfsprocessen en informatiestromen in voldoende detail aan de orde en blijkt per processtap of dit door het systeem

 

ondersteund wordt. Dit kost natuurlijk meer tijd dan de gangbare screening op basis van een checklist – echter het voorkomt dat u tijdens de implementatie voor verrassingen komt te staan.

Uiteindelijk kiest u een ERP systeem voor meerdere jaren – het is goed hierin weloverwogen te werk te gaan.

 

Vanuit onze jarenlange ervaring met pakketselecties en implementaties ondersteunen wij u graag in dit traject. Wij zijn niet gebonden aan enig softwarehuis waardoor wij in staat zijn om u optimaal te begeleiden in uw (voorgenomen) bedrijfsautomatiseringstrajecten.

Wij hebben een aanpak en tools ontwikkeld om de keuze weloverwogen en op basis van objectieve criteria uit te voeren.