Bedrijfsanalyse

Bedrijfsanalyse richt zich op het kaart brengen van processen en informatie stromen met als doel inzicht te krijgen in de "gezondheid" van organisatie-, proces- en systeeminrichting en risico's en verbeterpotentieel aan te duiden. Het geeft een zogenaamde "0-meting" van het bedrijf en vormt het startpunt voor mogelijke veranderingen of verbeteringen. De analyse kan voor verschillende doeleinden worden ingezet: ten behoeve van proces optimalisaties, ter voorbereiding op grote veranderingen zoals een ERP implementatie, maar ook om inzicht in de informatie huishouding van een bedrijf te krijgen bij reorganisaties of overnames.

 

Werkwijze

De analyse wordt uitgevoerd op basis van OPSL modelling. Hiertoe worden interviews gevoerd met de kennisdragers binnen de organisatie. Om dit snel en efficiënt te doen en de organisatie niet meer te belasten dan strikt noodzakelijk, hebben wij een tool ontwikkeld waarmee wij in staat zijn om in ca. 2 dagen per bedrijf alle processen van een bedrijf op het juiste niveau door te lichten.

Wij werken deze informatie vervolgens uit, bieden het aan ter controle en stellen het via een geïntegreerd procesmodel aan u beschikbaar.

 

Een beschrijving van de volledige aanpak,  indicatie van tijdsbesteding, kosten en doorlooptijden kunt u als pdf bestand vinden in de download sectie.

 

 

 

 

Voordelen OPSL modelling.

Organization Process System Landscape modeling is een efficiënte modelleringsvorm waarbij alle organisatie-, proces- en systeemonderscheidende zaken in kaart worden gebracht. Het resultaat wordt vastgelegd in een geïntegreerd procesmodel: 1 overzicht waarop alle relevante informatie overzichtelijk wordt weergegeven en risico's en conflicten onmiddellijk zichtbaar worden. Dus geen stapels documenten die na het onderzoek in de kast verdwijnen. Mocht het onderzoek leiden tot een optimalisatie, eventuele pakketselectie en implementatie dan dient dit schema ook tijdens deze vervolgstappen als basis.