Optimalisatie

In kaart brengen van gewenste organisatie- en procesinrichting, informatiestromen en systeemgebruik. Deze informatie wordt vastgelegd in en een organisatie en procesblauwdruk (zogenaamd TO-BE model) en vormt de basis voor de uitvoering van de veranderingen.

 

Een juist vastgelegd model betekent dat organisatie, processen, informatiestromen en systeemgebruik vooraf goed doordacht en bekrachtigd zijn.  Alle high- en medium impact besluitvorming is geconcentreerd in deze fase en belegd bij de verantwoordelijken. Hiermee wordt het noodzakelijke commitment en draagvlak voor doorvoering van de veranderingen gecreëerd. De kritische succesfactor bij uitstek. Daarna is het detaillering en uitvoering.

 

Werkwijze

Om enerzijds de juiste inrichting en anderzijds accordering op het juiste niveau zeker te stellen wordt het model in 2 stappen vastgesteld:

 

1. opstellen van een concept versie door middel van interviews c.q. workshops met kennisdragers en verantwoordelijken (concept TO-BE model)

2. finaliseren van gewenste situatie door middel van een 2- daagse sessie met directie en lijn- c.q. vestigingsmanagement (definitief TO-BE model)

 

Het definitieve model wordt beschikbaar gesteld als geïntegreerd procesmodel en dient als basis en leidraad voor alle vervolgstappen.

 

Een beschrijving van de volledige aanpak,  indicatie van tijdsbesteding, kosten en doorlooptijden kunt u als pdf bestand vinden in de download sectie.