Training / Coaching / Begeleiding

Trainen, coachen en / of begeleiden van uw mensen zodat zij zelf (delen van) de bedrijfsanalyse en/of implementatie van veranderingen uit kunnen voeren

 

Toetsing business - IT alignment

Op basis van strategie, informatie behoefte en mate van ondersteuning van IT voor primaire en secundaire processen, bepalen van de impact van IT op de organisatie. Huidige focus- en status bepaling, vaststellen noodzakelijke veranderingen en opstellen plan van aanpak om de verandering door te voeren.

 

Implementatie advies

Adviseur / sparring partner voor RvB, directies en/of informatie managers op het gebied van inrichting en aansturing van processen en ondersteunende systemen. Advies implementatie- en roll-out strategie in complexe omgevingen.

 

Bedrijfsanalyse

In kaart brengen van organisatie inrichting, processen, informatiestromen en systeemgebruik met als doel inzicht te krijgen in inzicht te krijgen in risico's en verbeterpotentieel.

 

 

Vaststellen optimalisatie

Samen met uw organisatie in kaart brengen van gewenste organisatie inrichting, processen, informatiestromen en systeemgebruik. Zekerstellen van de randvoorwaarden  voor realisatie van de wijzigingen.

 

Pakketselectie

Ondersteuning en begeleiding van pakketselecties. Wij kennen de markt en zijn niet gebonden aan enig softwarehuis waardoor wij in staat zijn om u optimaal te begeleiden in dit traject.

 

Implementatie begeleiding

Verschillende rollen en activiteiten die afhankelijk van uw behoefte  ingevuld kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan:

• onafhankelijk adviseur in stuurgroep

• change management

• programma / project management

• functionele / technische ondersteuning