Hoewel er binnen project organisaties veel kennis en ervaring is in het managen van grote complexe projecten, is er over het algemeen weinig tot geen ervaring met grote interne veranderingstrajecten zoals ERP implementaties. Wij kunnen in verschillende rollen helpen dit tekort aan ervaring in te vullen. Hierbij kan gedacht worden aan: adviseur voor de stuurgroep of projectleiding; change management; programma management; project management; functionele en/of technische ondersteuning.

 

Als u echter aan het begin staat van een reeks van implementaties, kan dit ook ingevuld worden door het opleiden en begeleiden van uw eigen mensen zodat zij zelf de  implementatie van veranderingen uit kunnen voeren. De mate van ondersteuning kan hierbij steeds verder afnemen.

 

Vrijwel alle varianten zijn mogelijk, wij gaan graag met u in gesprek om uw behoeften helder te krijgen en op basis hiervan een voorstel te doen.