A.Hak Beheer

 

Diverse opdrachten voor uitvoeren van analyses en advies over systeeminzet bij de verschillende bedrijfsonderdelen van A. Hak.

 

A.Hak Infranet

 

Uitvoeren van proces- en informatie analyse;

Opstellen van een geharmoniseerde,  door management geaccordeerde organisatie- en proces blauwdruk;

Adviseur voor implementatie vraagstukken.

 

A.Hak Drillcon

 

Uitvoeren van proces- en informatie analyse;

Opstellen van een door management geaccordeerde organisatie- en proces blauwdruk.

 

A. Hak Pipelines & Facilities

 

Uitvoeren van proces- en informatie analyse;

Opstellen van een geharmoniseerde door management geaccordeerde organisatie- en proces blauwdruk voor alle entiteiten van A. Hak Pipelines & Facilities.

Adviseur voor implementatie vraagstukken.

aQuaintance

 

Uitvoeren van proces- en informatie analyse;

Opstellen van een door management geaccordeerde organisatie- en proces blauwdruk;

Begeleiden pakketselectie.

 

Imtech Maintenance

 

Programma manager voor invoering  ERP en buitendienst automatiseringssysteem.

Begeleiden en coachen van interne projectleiders.

 

Imtech Projects

 

Uitvoeren proces- en informatie analyse;

Opstellen van een geharmoniseerde,  door management geaccordeerde organisatie- en proces blauwdruk.

 

Imtech Utiliteit

 

Uitvoeren review op lopend reorganisatie en ERP implementatie project;

Projectleiding reorganisatie en ERP implementatie project.

 

Imtech NV

 

Advies aan de Raad van Bestuur voor aanpak van harmonisatie van processen en systemen binnen alle divisies en landen van Imtech;

Uitvoeren van proces- en informatie analyse bij alle divisies en landen ;

Begeleiden ERP pakketselectie ;

Opzetten van een ERP afdeling voor het voorbereiden begeleiden van ERP implementaties bij de divisies en bedrijven van Imtech;

Opleiden en begeleiden projectleiders;

Leiding geven aan ERP afdeling;

Managen van het ERP implementatie programma;

Participeren in en adviseren van stuurgroepen voor ERP implementaties.

 

Bam International

 

Advies aan Directie voor aanpak van harmonisatie van processen en systemen binnen BAM International;

Uitvoeren van proces- en informatie analyse voor hoofdkantoor en alle regio’s van BAM International (Asia Pacific, Middle East / Gulf, Africa, America’s, Australia);

Begeleiden ERP pakketselectie en contractering;

Participeren in en adviseren van stuurgroep;

Adviseren project management team

 

NEM BV

 

Begeleiden en coaching project management team bij voorbereiding, implementatie en internationale roll out van ERP;

Participeren in en adviseren van de stuurgroep.

 

NEM Energy Services

 

Projectleider voor de implementatie van het door NEM gekozen ERP systeem bij de vestigingen van NEM Energy Services.

 

CityTec

 

Uitvoeren marktanalyse;

Geven van advies en ondersteuning bij ERP pakketselectie en contractering.

Stork Food  & Dairy Systems

 

Advies voor organisatie, proces en systeeminrichting;

Projectleider ERP implementatie;

Functioneel en technisch consultancy t.b.v. ERP implementatie;

Advies voor inrichting beheer organisatie.

 

CRH Europe Products & Distribution

 

Begeleiden en trainen van interne medewerkers CRH voor het uitvoeren van een proces- en informatie analyse;

Advies geven over internationale implementatie en roll-out strategie.

Dynniq

 

Uitvoeren change impact analyse en advies change management aanpak Dynniq NL;

Uitvoeren proces- en informatie analyse Dynniq UK.

Stork Food Systems

 

Advies voor uitrol van het in gebruik zijnde ERP systeem naar nieuw verworven bedrijven in Nederland en Amerika.

Training en coaching van het projectteam voor uitvoering van deze taak;

Begeleiding opstelling procesmodellen.

 

Strukton Bouw

 

Uitvoeren proces en informatieonderzoek.

Advies voor optimalisatie van proces en systeem inrichting.

 

Feenstra

 

Uitvoeren ERP project en product review;

Adviseren management team Feenstra op het gebied van ERP;

Participeren in stuurgroep met als focusgebieden implementatie en roll out strategie, risk management, quality assurance;

Opstellen audit framework voor het toetsen van applicaties en ontwikkelingen.

 

TBI

 

Advies met betrekking tot status analyse en  inrichting informatie management.

 

Volker Wessels Bouw en Vastgoed

 

Adviseren op gebied van implementatie en roll out strategie ERP.